Asplan Viak Digitale tjenester

Komplette kartløsninger for web og mobil

Kart for mobil

Nylig lanserte vi appen Rydde, for registrering av ryddeaksjoner for marin forsøpling. Vi har også utviklet et app-rammeverk for bruk til feltregistrering; Kystverket benytter verktøyet i sin beredskapsløsning. Foruten apper utvikler vi responsive karttjenester, se for eksempel turkonkurransen Telltur.

Kart for web

Webapplikasjonen Adaptive er et alternativ til enkle desktop GIS-verktøy. Løsningen egner seg til distribusjon av kart via web, datafangst og enkle analyser samt til editering av data. Aktuelt: Safetofly er en innsynsløsning med informasjon som en dronepilot skal ta hensyn til i en RPAS-operasjon.

Disse tjenestene tilbyr vi

Kartdata

Kunnskap om anvendt GIS er et kjerneelement i vår drift. Med vår kompetanse kan vi forvalte, analysere og presentere store mengder geografiske data på en effektiv og god måte.

Geokoding

Vi har utviklet et skybasert kartfestingsverktøy som gjør det enkelt å berike eksisterende datasett med koordinater, og korrigere og kvalitetssikre allerede kartfestet innhold.

Prosjektutvikling

Avinet har lang erfaring med prosjektutvikling. Vi bidrar i alle trinn av prosessen – fra søknadsskriving og idéutvikling til prosjektledelse. Vi kan også stå for ekstern sluttevaluering.

Kurs og foredrag

Vi holder foredrag og kurs innen QGIS, PostgreSQL/PostGIS og MapServer, og i bruk av våre egne produkter. Vi holder også innføringskurs i bruk av webbaserte klienter og sosiale medier.

Dokumentasjon

Vi utarbeider dokumentasjon og hjelpesystem for spesialutviklede løsninger, myntet på alle typer brukere fra nybegynnere til driftspersonell.

Support

Vi tilbyr profesjonell brukerstøtte og support på egne produkter og applikasjoner vi har utviklet for kunder, samt MapServer, QGIS, PostGIS og PostgreSQL-applikasjoner.

Maskinvare

Vi bistår med spesifikasjon av maskinvareplattformer, samt innkjøp, installasjon og oppsett av programvare for drift av kart-, database- og webapplikasjoner.

Design

Erfarne designere med kompetanse innen interaksjonsdesign og universell utforming hjelper deg med å løfte din bedrifts nettsted. Ved behov kan vi bistå fra idé til ferdig profil.

Hold deg oppdatert med våre kurs

1-2 dager
QGIS
 • Oppbygging av grensesnitt
 • Installasjon
 • Innsyn i flere datakilder
 • Symbolisering
 • Spørringer og utvalg
 • Opprette og editere data
 • Konvertering av formater
 • Raster; geo-ref, beskjæring, spørringer m.m.
 • Publisering fra QGIS
 • Avansert vektordata-redigering
 • Geoprossesering og analyse
Se mer
1 dag
PostGIS
 • Hva er PostgreSQL og PostGIS
 • Geodatatabase
 • Installasjon, backuprutiner
 • Administrasjonsgrensesnitt (PgAdmin)
 • Tips i forhold til konfigurering og tuning
 • Sikkerhet/brukere/tilgang
 • WKT/WKB og romlige funksjoner
 • Opprette/importere data
 • Proj
 • Kort introduksjon til klienter
 • Bruk av FWTools
Se mer
2 dager
MapServer
 • Hva er Mapserver/MS4W
 • Installasjon av MS4W
 • Introduksjon til Mapfileformatet
 • Symbologi og klassifisering av kartdata
 • Datakilder
 • Proj
 • WMS med maler for GetFeatureInfo
 • WFS med funksjoner
 • Mapscript/PHPwrapper
 • Kort introduksjon til klienter
 • Bruk av OpenLayers
Se mer

FoU-prosjekter

Kontakt oss

Telefon: (+47) 417 99 417
 avinet@avinet.no

ARENDAL (FIRMAADRESSE):
Asplan Viak, Postboks 701 Stoa, 4808 Arendal
(besøksadresse Havnegården Barbu, Kystveien 14)

TRONDHEIM OG SNÅSA:
Asplan Viak, Abels gate 9, 7030 Trondheim
(besøksadresse Abels gate 9)

SKIEN:
Asplan Viak, Postboks 393 Sentrum, 3701 Skien
(besøksadresse Torggata 18)

SANDVIKA:
Asplan Viak, Postboks 24, 1300 Sandvika
(besøksadresse Kjørboveien 20)