Komplette kartløsninger for desktop, web og mobil

Kart for mobil

Vår androidapp Norgeskart er den desidert mest nedlastede kartappen i Norge. Vi har videreutviklet appen for bruk til feltregistrering, og bl.a. Kystverket benytter den i sin beredskapsrutine for registrering av oljesøl. Hvilket registreringsbehov kan vi dekke for deg?

Norgeskart

Kart for web

Vår Adaptive webklient er et glimrende alternativ til enkle desktop GIS-verktøy, og egner seg godt til distribusjon av kart via web, datafangst, enkle analyser og redigering av data. Adaptive 3 ble lansert i februar 2014 - modulbasert, embed- og pluginvennlig, med bedre søkefunksjon og nytt grensesnitt.

Adaptive

Disse tjenestene tilbyr vi

Kartløsninger

Vår Adaptive webklient lar deg distribuere kart via web. Via administratorverktøyet setter du opp nye kartløsninger der innhold, funksjonalitet, GUI og kartografi tilpasses individuelt.

Kartdata

Kunnskap om anvendt GIS er et kjerneelement i vår drift, og med vår kompetanse kan vi forvalte, analysere og presentere store mengder geografiske data på en effektiv og god måte.

Prosjektutvikling

Avinet har lang erfaring med prosjektutvikling. Vi bidrar i alle trinn av prosessen - fra søknadsskriving og idéutvikling til prosjektledelse. Vi kan også stå for ekstern sluttevaluering.

Kurs og foredrag

Vi holder foredrag og kurs innen PostgreSQL/PostGIS og MapServer, og i bruk av våre egne produkter. Vi holder også innføringskurs i bruk av webbaserte klienter og sosiale medier.

Dokumentasjon

Vi utarbeider dokumentasjon og hjelpesystem for spesialutviklede løsninger, myntet på alle typer brukere fra nybegynnere til driftspersonell.

Support

Vi tilbyr profesjonell brukerstøtte og support på egne produkter og applikasjoner vi har utviklet for kunder, samt MapServer, QGIS, PostGIS og PostgreSQL-applikasjoner.

Netthotell

Vi har et eget karthotell der vi administrerer kartbaserte tjenester på vegne av kunder.

Maskinvare

Vi bistår med spesifikasjon av maskinvareplattformer, samt innkjøp, installasjon og oppsett av programvare for drift av kart-, database- og webapplikasjoner.

Hold deg oppdatert med våre kurs

1 dag
QGIS I & II
 • Oppbygging av grensesnitt
 • Installasjon
 • Innsyn i flere datakilder
 • Symbolisering
 • Spørringer og utvalg
 • Opprette og editere data
 • Konvertering av formater
 • Raster; geo-ref, beskjæring, spørringer m.m.
 • Publisering fra QGIS
 • Avansert vektordata-redigering
 • Geoprossesering og analyse
Se mer
1 dag
PostGIS
 • Hva er PostgreSQL og PostGIS
 • Geodatatabase
 • Installasjon, backuprutiner
 • Administrasjonsgrensesnitt (PgAdmin)
 • Tips i forhold til konfigurering og tuning
 • Sikkerhet/brukere/tilgang
 • WKT/WKB og romlige funksjoner
 • Opprette/importere data
 • Proj
 • Kort introduksjon til klienter
 • Bruk av FWTools
Se mer
2 dager
MapServer
 • Hva er Mapserver/MS4W
 • Installasjon av MS4W
 • Introduksjon til Mapfileformatet
 • Symbologi og klassifisering av kartdata
 • Datakilder
 • Proj
 • WMS med maler for GetFeatureInfo
 • WFS med funksjoner
 • Mapscript/PHPwrapper
 • Kort introduksjon til klienter
 • Bruk av OpenLayers
Se mer

FoU-prosjekter

Kontakt oss

Telefon: (+47) 417 99 417
 avinet@avinet.no

Hovedkontor:
Asplan Viak Internet AS, Postboks 701 Stoa, 4808 Arendal
(besøksadresse Havnegården, Barbu)

Orgnr: 983 594 697 MVA
Asplan Viak Internet AS

Snåsa/Trondheim:
Asplan Viak Internet AS, Tempeveien 22, 7031 Trondheim

Sandvika:
Asplan Viak Internet AS, Postboks 24, 1300 Sandvika
(besøksadresse Kjørboveien 12, 1337 Sandvika)

Bankinformasjon:
DnB NOR Bank ASA
Stranden 21, Aker Brygge
0021 OSLO

Bankgiro: 1644.05.80509
IBAN: NO90 1644 0580 509
SWIFT: DNBANOKKXXX
Bankkode: DnB NOR