• Havnegården, Barbu
 • Postboks 701 Stoa
 • 4808 Arendal
 • (+47) 417 99 417

Nettbaserte kart- og databaseløsninger
Prosjektutvikling, prosjektledelse, sluttevaluering
Kurs, foredrag, dokumentasjon, support

Kunnskap om
anvendt GIS

Asplan Viak Internet AS - eller Avinet - er en konsulentvirksomhet med spesialkompetanse innen nettbaserte kart- og databaseløsninger. Vi er aktive innen nasjonale og europeiske FoU-prosjekt, og leverer kartbaserte applikasjoner for offentlig sektor, turisme og e-læring.

Om oss

Adaptive
kart for web

Vår Adaptive webklient er et glimrende alternativ til enkle desktop GIS-verktøy, og egner seg godt til distribusjon av kart via web, datafangst, enkle analyser og redigering av data. Adaptive 3 ble lansert i februar 2014 - modulbasert, embed- og pluginvennlig, med bedre søkefunksjon og nytt grensesnitt.

Adaptive

Hva skjer
hos Avinet?

Vi ønsker Siri Slettvåg velkommen i Avinet! Vår nye seniorrådgiver med base i Sandvika har tjue års erfaring fra offentlig sektor, i prosjektledelse, strategi og utvikling av digitale tjenester, og har arbeidet med digital tilgjengeliggjøring og kulturformidling på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Avinetgjengen

Om Asplan Viak Internet AS

Asplan Viak Internet AS - eller Avinet - er en konsulentvirksomhet med spesialkompetanse innen nettbaserte kart- og databaseløsninger. Vi er aktive innen nasjonale og europeiske FoU-prosjekt, og leverer kartbaserte applikasjoner for offentlig sektor, turisme og e-læring.

Avinet er et datterselskap av Asplan Viak, og samarbeider blant annet med Frameworks, Vestlandsforskning, Whitefox, Grid Warsaw og Cartomatics.

Selskapet ble etablert for å ta vare på unik kompetanse på områder som webteknologi og kartteknologi for bruk på web; kompetanse som ble oppnådd gjennom flere EU-finansierte forsknings- og utviklingsprosjekter i tidsrommet 1997-2001.

Forskning og utvikling

Forskning og utvikling er fortsatt en viktig del av Avinet sin virksomhet og vi er aktive partnere i flere ulike FOU-prosjekter finansiert av Skattefunn og EU-kommisjonen. FOU gir oss viktig kompetanse, erfaring, nettverk og pilotløsninger.

Visjon og målsetninger

Vår visjon er å tilby smarte løsninger basert på innovasjon og erfaring for å forbedre arbeidsprosesser og informasjonsflyt hos våre kunder. Navnet Asplan Viak Internet skal være assosiert med god teknisk kompetanse, faglig forståelse og vellykket samarbeid.

Disse tjenestene tilbyr vi

Kartløsninger

Vår Adaptive webklient lar deg distribuere kart via web. Via administratorverktøyet setter du opp nye kartløsninger der innhold, funksjonalitet, GUI og kartografi tilpasses individuelt.

Kartdata

Kunnskap om anvendt GIS er et kjerneelement i vår drift, og med vår kompetanse kan vi forvalte, analysere og presentere store mengder geografiske data på en effektiv og god måte.

Prosjektutvikling

Avinet har lang erfaring med prosjektutvikling. Vi bidrar i alle trinn av prosessen - fra søknadsskriving og idéutvikling til prosjektledelse. Vi kan også stå for ekstern sluttevaluering.

Kurs og foredrag

Vi holder foredrag og kurs innen PostgreSQL/PostGIS og MapServer, og i bruk av våre egne produkter. Vi holder også innføringskurs i bruk av webbaserte klienter og sosiale medier.

Dokumentasjon

Vi utarbeider dokumentasjon og hjelpesystem for spesialutviklede løsninger, myntet på alle typer brukere fra nybegynnere til driftspersonell.

Support

Vi tilbyr profesjonell brukerstøtte og support på egne produkter og applikasjoner vi har utviklet for kunder, samt på MapServer, PostGIS og PostgreSQL-applikasjoner.

Netthotell

Vi har et eget karthotell der vi administrerer kartbaserte tjenester på vegne av kunder.

Maskinvare

Vi bistår med spesifikasjon av maskinvareplattformer, samt innkjøp, installasjon og oppsett av programvare for drift av kart-, database- og webapplikasjoner.

Hvem er vi?

Adaptive webklient

Adaptive 3

Vår Adaptive webklient er et glimrende alternativ til enkle desktop GIS-verktøy, og egner seg meget godt til distribusjon av kart via web, datafangst, enkle analyser samt redigering av data.

 • Raskere tilgang til dine kartdata: kan benytte flere cache-teknologier, enkelt å implementere nye temadata.
 • Datafangst via web: digitalisering av punkt, linje og flate; mulig å legge til egenskaper til objektene.
 • God skalerbarhet: enkelt å fordele last fra en til flere servere, meget driftssikker teknologi.
 • Forbedret utskriftsfunksjonalitet: fra layout kan kartutsnitt og målestokk fritt defineres; grafiske element som tegnforklaring, målestokk, logo m.v. settes fritt inn.
 • Enkelt å etablere nye klienter: stor fleksibilitet, nye klienter tilpasses raskt ditt bruksområde og settes enkelt opp med ønsket funksjonalitet, innhold og utseende.
 • Redigere objekter: redigering av vektordata, punkt, linje og flate; benytter funksjonaliteten til OpenLayers for redigering; endringer lagres i databasen.

Tredje generasjon Adaptive ble lansert i februar 2014. Adaptive 3 tilbyr et fornyet, moderne og enkelt grensesnitt, en robust plattform og stor funksjonsrikdom.

Ytterligere spesifikasjon

Adaptive benytter MapServer som kartserver. Dette er den ledende Open Source-plattformen for publisering av kartdata og interaktive kartapplikasjoner på web.

Som database brukes PostgreSql; verdens mest avanserte Open Source database. I tillegg benyttes PostGIS som er en utvidelse av funksjoner og datatyper for behandling av romlige data.

Som frontend kartmoter har vi valgt OpenLayers. Dette er et Open Source basert JavaScript-bibliotek for integrering av kart i webapplikasjoner.

Faktaark for Adaptive II (pdf)

Adaptive II-løsninger

Kontakt produktansvarlig Frode Wiseth Jørgensen, fwj@avinet.no, for mer informasjon om Adaptive og finn ut hvordan du og din organisasjon kan komme i gang med kart på web!

Hold deg oppdatert med våre kurs

Sandvika/Trondheim, 1 dag
PostgreSQL/PostGIS
 • Hva er PostgreSQL og hva er PostGIS
 • Geodatatabase
 • Installasjon, backuprutiner
 • Administrasjonsgrensesnitt (PgAdmin)
 • Tips i forhold til konfigurering og tuning
 • Sikkerhet/brukere/tilgang
 • WKT/WKB og romlige funksjoner
 • Opprette/importere data
 • Proj
 • Kort introduksjon til klienter
 • Bruk av FWTools
Ta kontakt
Sandvika/Trondheim, 2 dager
MapServer
 • Hva er Mapserver/MS4W
 • Installasjon av MS4W
 • Introduksjon til Mapfileformatet
 • Symbologi og klassifisering av kartdata
 • Datakilder
 • Proj
 • WMS med maler for GetFeatureInfo
 • WFS med funksjoner
 • Mapscript/PHPwrapper
 • Kort introduksjon til klienter
 • Bruk av OpenLayers
Ta kontakt
Hele landet, 1 dag
Trygg på web
 • Generell webkompetanse
 • Trender mtp. bruk av nett
 • Generell bruk av kartløsninger
 • Ulike plattformer: PC, nettbrett, telefon
 • Formater, PDF, excel
 • Forskjeller i grensesnitt, web og desktop
 • Lasting av filer
 • Chat, Skype etc i jobbsammenheng
 • Taushetsplikt og tilgang til data
 • Apps - hva er dette og hva kan det brukes til
 • Facebook og sosiale medier, etikk
Ta kontakt

Referanser

Våre kunder

Kontakt oss

Telefon: (+47) 417 99 417
 avinet@avinet.no

Hovedkontor:
Asplan Viak Internet AS, Postboks 701 Stoa, 4808 Arendal
(besøksadresse Havnegården, Barbu)

Snåsa/Trondheim:
Asplan Viak Internet AS, Tempeveien 22, 7031 Trondheim

Sandvika:
Asplan Viak Internet AS, Postboks 24, 1300 Sandvika
(besøksadresse Kjørboveien 12, 1337 Sandvika)

Orgnr: 983 594 697 MVA

Bankinformasjon:
DnB NOR Bank ASA
Stranden 21, Aker Brygge
0021 OSLO

Bankgiro: 1644.05.80509
IBAN: NO90 1644 0580 509
SWIFT: DNBANOKKXXX
Bankkode: DnB NOR